Compartint reflexions...


Volver al resumen

16/09/2022

Menors i les noves tecnologies Quan es parla de tecnologies digitals a què ens referim?

Ens referim a les eines informàtiques i dispositius que fem servir per comunicar-nos o per buscar informació́. Inclouen tant les tecnologies d’última generació́ (internet, telèfon mòbil, tauleta, etc.) com les que ja fa temps que formen part de les nostres vides (televisió, ràdio, ordinador, etc.).

Per a que siguin útils, els dispositius tecnològics han de ser adequats al nivell de desenvolupament del nen o la nena.

L’ús de pantalles per part dels més petits és tema delicat. Al ser aparells tan intuïtius, els adults ens fa gràcia veure l’expertesa dels infants utilitzant-los però, com tot, s’ha de tenir cura en el mode d’aplicar-los. Els experts recomanen que l’ús de les pantalles per part dels més petits es faci sempre en presència d’un adult que pugui supervisar el temps i a quins continguts accedeix. La supervisió i la seguretat s’hauran d’anar revisant en funció de l’edat, ja que el domini de la tecnologia per part del menor també anirà variant (i segurament, sempre serà superior al nostre 😉 ).

Es poden suggerir d’altres usos per a les noves tecnologies; no només l’aspecte lúdic, sinó també la seva utilitat com a recurs educatiu. No tota la informació que existeix a internet és fiable o vàlida. Podem ajudar a desenvolupar el sentit crític dels nens i nenes fomentant discussions sobre el que està mirant o fent, ja que, sovint, consumeixen molta informació sense valorar el missatge. I molt important avui dia: s'ha d'ensenyar també a tractar els altres amb respecte a les xarxes socials (l’anonimat és una cuirassa que ens dona la sensació que ens protegeix de tot i ens dona dret a fer el què vulguem sense tenir en compte a l’altre).

A Garbí, Centre Multidisciplinar, hem anat integrant les noves tecnologies com a suport pel treball de les dificultats d'aprenentatge dels nostres alumnes; es pretén que l’ordinador o la tauleta siguin una eina més. Es tracta d’integrar-ho dins el pla de treball individualitzat de cadascú, és a dir, utilitzar aquesta tecnologia com un recurs didàctic i que sigui més motivador per ells i elles: escriure cartes a través del correu electrònic i practicar així la lectoescriptura; redactar notícies per posar al blog, ja siguin escrites o gravades, per practicar el llenguatge oral, o també crear contes digitals, i així practicar el dibuix, entre d'altres.

A més, aquest curs a Garbí, oferim la possibilitat d'entrenar la lectura i millorar la velocitat i la comprensió lectora amb el mètode GLIFING, des de casa i amb una durada d'uns quatre a cinc mesos, es poden observar millores significatives a nivell de memòria de treball, augment de la velocitat lectora, disminució dels errors i millora de l'actitud dels nens i nenes cap als estudis i cap a la lectura, així com una sensible millora de l'autoestima dels infants que utilitzen aquest mètode.

Aprofitem-nos dels aspectes positius de les noves tecnologies !Volver al resumenCorreo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram