Compartint reflexions...


Volver al resumen

10/10/2022

La importància de les famílies.

El paper de les famílies és clau en tot el procés educatiu dels nens i nenes. Estudis realitzats sobre les bases de l'èxit de Finlàndia (http://www.ipfe.org), país que acapara des de fa anys els primers llocs en els informes PISA, mostren clarament el "paper clau" de les famílies. Les investigacions es centren en l'impacte dels pares en el rendiment escolar dels fills/es i distingeixen dos tipus d'implicacions: en les activitats a casa, on els adults busquen estones per parlar amb els infants del seu dia a dia a classe, escoltant les seves explicacions, controlant que hi hagi bons hàbits de lectura, demostrant, en definitiva, que els interessa molt allò que fa el seu fill/a a escola i, per una altra banda, de cara a l'escola, on els pares reconeixen la importància de la feina del mestre, assisteix a les reunions i entrevistes, col·labora amb les AMPAs i, per tant, demostra interès per tot el que té a veure amb la institució.

Per tant, es considera molt important que les famílies donin suport als infants en el seu procés maduratiu i educatiu, supervisin les tasques que realitzen i animar-los a mantenir una actitud positiva respecte al treball acadèmic. Compte! no s'ha de substituir la responsabilitat dels fills, perquè en aquest cas, l'efecte que es provoca és el contrari, fomentant actituds de dependència, poca tolerància a la frustració, inseguretat, excuses i, en última instància nul·la capacitat d'esforçar-se per a aconseguir allò que es desitja. En el cas d'adolescents, molts cops l'acompanyament familiar ha de ser més des de la vessant emocional i, per tant, poden necessitar assessorament de tipus terapèutic.

A Garbí trobareu un complert equip multidisciplinar on hi ha professionals especialitzats en assessorar-vos i proporcionar-vos tot el nostre suport en aquest camí tan difícil que és la paternitat, i especialment l’educació. Tanmateix podem ajudar als vostres fills i filles a avançar amb seguretat en l'adquisició dels aprenentatges acadèmics, treballant a nivell psicològic i pedagògic, per exemple, en el cas dels joves que necessiten l’orientació i el suport a casa per tal d'esdevenir adults amb plena confiança en sí mateixos.Volver al resumenCorreo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram