QUÈ ÉS LA PSICOMOTRICITAT ?

La psicomotricitat té com a objectiu el desenvolupament de les habilitats motrius, expressives i creatives de l'infant a través del cos, com a base per a un adequat desenvolupament.
Depenent de les característiques individuals i dels objectius d'intervenció proposats, duem a terme diferents enfocaments i tractaments sempre des d'una perspectiva de la psicomotricitat vivenciada. És una tècnica que parteix de la vivència del propi nen/a en relació amb el seu cos, espai i material que l’envolta, a partir de les seves motivacions.


psicomotricitat coordinacio flexibilitat valls garbi tarragona reus ajuda especialitzada


Psicomotricitat educativa

A partir del joc, el teu fill/a adquireix major coneixement del seu cos. Aquest tipus d'intervenció li aportarà confiança i seguretat en si mateix i afavorirà un desenvolupament harmònic a nivell global.
Dirigit a menors sense dificultats que vulguin potenciar el seu desenvolupament:
• Psicomotricitat.
• Gestionar estats emocionals.
• Socialització, la integració de límits i normes...
• Atenció i escolta.
• Organització de l'espai i el temps.


Teràpia psicomotriu

Consisteix en l'abordatge de diferents trastorns, problemes emocionals o de conducta. S’estableix un vincle afectiu de seguretat i confiança fet que ens permeti ajudar a l’infant a evolucionar en les seves dificultats.
La nostra intervenció se centra principalment a afavorir el desenvolupament global del nen/a amb:
• Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
• Trastorn de dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA-H).
• Problemes de conducta, alta frustració…
• Inhibició, mutismes selectiu…
• Falta d'autoestima.
• Hiper o hipotonicitat.


Psicomotricitat educativa familiar

Creem un espai de trobada i joc on s'afavoreix el desenvolupament emocional, motor, social i cognitiu del bebè acompanyat de la seva família. Fomentem la seva autonomia i seguretat, facilitant l’autoconeixement i descobrir quines són les seves capacitats.

I com ho fem?
Acompanyem a l’infant des del joc lliure, tenint en compte en el seu moment evolutiu, respectant el seu ritme i els seus desitjos.

Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram