Qui es pot beneficiar?

La reeducació pedagògica és una intervenció personalitzada orientada a persones de qualsevol edat, que presenten alguna dificultat concreta d'aprenentatge:

• Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat.

• Trastorn específic de l'aprenentatge amb dificultats en la lectura.
• Trastorn específic de l'aprenentatge amb dificultat en l'expressió escrita.
• Trastorn específic de l'aprenentatge amb dificultat matemàtica.
• Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge.
• Discapacitat.
• Trastorn de l'Espectre Autista, entre altres.Altes capacitats que desitgen potenciar el seu rendiment acadèmic (en absència de dificultats en l'aprenentatge).

pedagogia aprenentatges dislexia valls garbi tarragona tractament aprenentatges matematiques logicaCom treballem?

La nostra manera de treballar es basa en el ‘learning by doing’ (aprendre fent i no memoritzant).   Plantegem la intervenció des d'una metodologia lúdica i funcional mitjançant recursos TICs, multimèdia i d’altres materials especialitzats, tractant de fer activitats diferents que convidin a participar i potenciïn un aprenentatge significatiu.
D’aquesta manera, es reforcen els objectius proposats en la intervenció, potenciant de manera secundària les competències clau en el S. XXI: treball en equip, comunicació, creativitat, pensament crític i resolució de problemes.


Què fem ?

• Detectar els punts forts i febles per a aprendre.
• Ajudar a l’autoconeixement i valoració personal.
• Animar a l'acció.
• Planificar conjuntament el canvi.
• Ensenyar estratègies d'aprenentatge adaptades a la personalitat de cadascú.
• Diagnosticar i avaluar mitjançant proves especialitzades.
• Programar el pla de treball individual.
• Superar o minimitzar les dificultats d'aprenentatge.

Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram